Bosnia & Herzegovina, 2007 1 of 2 / / gallery 
20070927ba01
Gradska vijećnica
20070927ba02
Baščaršija
20070927ba03
Sebilj
20070927ba04
Ulica Sarači
20070927ba05
Gazi Husrevbegova džamija
20070928ba06
Rijeka Miljacka
20070928ba07
Muzej Sarajevskog atentata
20070928ba08
Sarajevska sahat-kula
20070928ba09
Gazi Husrevbegov bezistan (int)
20070928ba10
Gazi Husrevbegov bezistan (ext)
20070928ba11
Ferhadija
20070928ba12
Mezarju Kovači
20070928ba13
Sarajevo (aerial)
20070928ba14
Katedrala Srca Isusova
20070928ba15
Trg Oslobeđenja
20070928ba16
Saborna crkva
20070928ba17
Vječna vatra
20070928ba18
Skenderija
20070929ba19
Stari most (I)
20070929ba20
Stari most (II)
< prev   .   next >