Malaysia, 2014 1 of 2 / / gallery 
20141110my01
Kek Lok Si (ext, I)
20141110my02
Kek Lok Si (ext, II)
20141110my03
Kek Lok Si (ext, III)
20141110my04
Kek Lok Si (int)
20141110my05
Wat Chayamangkalaram (ext)
20141110my06
Wat Chayamangkalaram (int)
20141110my07
Kota Cornwallis (I)
20141110my08
Kota Cornwallis (II)
20141110my09
Kota Cornwallis (III)
20141110my10
Chew Jetty
20141110my11
Selat Selatan
20141110my12
Masjid Kapitan Keling
20141110my13
Lebuh Armenian (I)
20141110my14
Lebuh Armenian (II)
20141110my15
Yap Temple
20141110my16
Khoo Kongsi (ext)
20141110my17
Khoo Kongsi (int, I)
20141110my18
Khoo Kongsi (int, II)
20141110my19
Georgetown (aerial)
20141110my20
Georgetown (night)
< prev   .   next >